Omsorgsboliger

Omsorgsboliger er en viktig del av samfunnet vårt. For at de med behov for tilrettelagt bolig skal få tilbudet de har krav på, trengs det flere økonomiske og funksjonelle boliger. Vi i REBLOCK® lager modulbaserte omsorgsboliger og sykehjem av høy kvalitet.

Produktbeskrivelse

Spesifikasjoner

Sektor

Størrelse

Omsorgsboliger og sykehjem

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre med særskilte behov har en like stor rett til et hjem å trives i som resten av befolkningen. REBLOCK® lager kostnadseffektive omsorgsbygg av høy kvalitet. Boligene må skape trivsel blant beboere og ansatte, samt være raske å produsere.

Fleksible og økonomiske helsebygg

Vi blir stadig eldre og befolkningen vokser. Innen 2030 vil vi være 1 million flere innbyggere enn i dag. Det stiller ytterligere krav til utbyggere med tanke på gode løsninger for omsorgsboliger og sykehjem. Det vil være nødvendig med flere slike bygg, og de må bygges smartere. Dette kan heldigvis vi hjelpe med.

Modulbaserte bygninger byr på fleksible løsninger som kan skreddersys alle bruksområder innen helsevesenet. Modulbygg er derfor godt egnet til bruk som sykehjem og omsorgsboliger.

Omsorgsbyggene tilpasses den enkelte kunde sitt spesifikke behov. Dette gjelder både pris, design, tekniske tilpasninger, leveringstid, lokale forhold og offentlige krav. Vi tilbyr unike løsninger for våre kunder og har en høy grad av tilpasningsdyktighet.

REBLOCK® tilbyr salg, utleie og leasing av modulbaserte omsorgsboliger. Ta kontakt i dag!

Modul-prosessen

Forespørsel

Kunde sender over sine forespørsel og detaljer om prosjektet til Reblock.

Tilbud

Her avdekkes behovet - nødvendige endringer blir gjort løpende da detaljer rundt prosjektet blir avklart (som areal utnyttelse tomt, søknader kommune, UU-krav, finansiering, etc.)

Ordre

Etter mottatt ordre blir det en prosjekt igangsetting og endelige detaljer spikres fast i kontrakt.

Prosjekt iverksettes

Detaljer og avklaringer mellom Reblock, leverandører, kunde skjer løpende. Dette kan være alt fra tekniske detaljer til endelig utførelse på kjøkkenet.

Avklaringer i parallelle løp

Utarbeidelse av søknader, iverksettelse av underleverandører som fundament, graving, elektro, ventilasjon, brann, beregninger mm.

Produksjon

Produktene settes i produksjon etter prosjekt i gjennomgang. Det blir ukentlig sendt kontrollør til fabrikk for å sjekke opp kvaliteten i produksjonen og dokumentere detaljer.

Transport og montering

Produktene blir etter avtale med kunde på endelig mottagelses dato transporteres og montert prosjektet.

Overtagelse

Reblock tar en endelig runde med kunden og overleverer bygget.

Be om Pristilbud

Be om Pristilbud