Sykehus

Et velbygd sykehus med gode løsninger er viktig for en effektiv og god behandling av pasienter. I forbindelse med utbygging av sykehus bør modulbygg vurderes som byggemetode.

Produktbeskrivelse

Spesifikasjoner

Sektor

Størrelse

Modul-løsninger til sykehus

Sykehus kan settes opp som modulbygg. Et godt valg med tanke på økonomi, tid og kvalitet. Poliklinikker, sykeposter og apotek er enkelt å lage modulbasert. Våre løsninger oppfyller høye krav og vi har lang erfaring med å lage sykehusbygg av moduler. Vi har blant annet levert TEK17-tilbygg til Sørlandet sykehus og Nordlandssykehuset i Lofoten.

Komplett sykehus på måneder

De modulbaserte byggene kan brukes både midlertidig og permanent. Hvert prosjekt blir tilpasset kunden og vi mener at enhver utfordring bare venter på en løsning. Rom- og planløsning kan selvfølgelig også tilpasses, og alle bygg imøtekommer krav til alt fra brannsikring til innemiljø.

Modulbygg har en effektiv produksjon, og komplett inventar kan lages ferdig under produksjonen. Dersom man støper grunnmuren på byggetomten samtidig som modulene blir produsert, vil man kunne montere komplette sykehusbygg på bare noen få dager.

REBLOCK® som totalentreprenør

Vi i REBLOCK® ønsker alltid at du som kunde blir godt ivaretatt. Derfor anbefaler vi å gjøre det så enkelt som mulig for deg, ved å ha én leverandør. Det betyr at REBLOCK® fungerer som  totalentreprenør for prosjektet og vil gi deg som kunde nøkkelen etter ferdigstillelse av prosjektet.

REBLOCK® tilbyr salg, utleie og leasing av modulbaserte bygg for sykehus. Ta kontakt i dag!

Modul-prosessen

Forespørsel

Kunde sender over sine forespørsel og detaljer om prosjektet til Reblock.

Tilbud

Her avdekkes behovet - nødvendige endringer blir gjort løpende da detaljer rundt prosjektet blir avklart (som areal utnyttelse tomt, søknader kommune, UU-krav, finansiering, etc.)

Ordre

Etter mottatt ordre blir det en prosjekt igangsetting og endelige detaljer spikres fast i kontrakt.

Prosjekt iverksettes

Detaljer og avklaringer mellom Reblock, leverandører, kunde skjer løpende. Dette kan være alt fra tekniske detaljer til endelig utførelse på kjøkkenet.

Avklaringer i parallelle løp

Utarbeidelse av søknader, iverksettelse av underleverandører som fundament, graving, elektro, ventilasjon, brann, beregninger mm.

Produksjon

Produktene settes i produksjon etter prosjekt i gjennomgang. Det blir ukentlig sendt kontrollør til fabrikk for å sjekke opp kvaliteten i produksjonen og dokumentere detaljer.

Transport og montering

Produktene blir etter avtale med kunde på endelig mottagelses dato transporteres og montert prosjektet.

Overtagelse

Reblock tar en endelig runde med kunden og overleverer bygget.

Be om Pristilbud

Be om Pristilbud