Skole

For at elever skal blomstre kreves det gode skolebygg. Et godt inneklima og tilrettelegging for trivsel er nøkkelord når det gjelder undervisningsbygg. REBLOCK® bygger modulbaserte skoler på rekordtid.

Categories: ,

Produktbeskrivelse

Spesifikasjoner

Sektor

Størrelse

Strenge krav til inneklima

Det er en kjent utfordring å skulle produsere et skolebygg av kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer. Samtidig stilles det, heldigvis, strenge krav til inneklima. Elever trenger et innemiljø som legger til rette for god læring og konsentrasjon under undervisningen. Rikelig med naturlig lys og god luft bør være minstekrav når man skal sitte time inn og time ut på skolebenken. Vi i REBLOCK® setter opp kostnadseffektive bygg som tilfredsstiller de strenge kravene.

Permanente eller midlertidige bygg

Modulene kan på mange måter sammenlignes med legoklosser, og kan enkelt flyttes og tilpasses nye formål ved behov. Modulbaserte undervisningsbygg kan både brukes midlertidig og permanent. Enten man trenger å utvide med flere klasserom permanent eller trenger midlertidige skolebygg ved rehabilitering av eksisterende – moduler er absolutt veien å gå. Undervisningsbyggene har kort byggetid og tilpasses hver enkelt skoles behov, både med tanke på pris, design, tekniske tilpasninger, leveringstid og offentlige krav. Vi tilbyr unike løsninger for våre kunder og har en høy grad av tilpasningsdyktighet som vi er stolt av.

Skolebygget tilpasses den enkelte kunde sitt spesifikke behov, både med tanke på pris, design, tekniske tilpasninger, leveringstid, lokale forhold og offentlige krav. Vi tilbyr unike løsninger for våre kunder og har en høy grad av tilpasningsdyktighet som vi er stolt av.

REBLOCK® tilbyr salg, utleie og leasing av modulbaserte skolebygg. Ta kontakt i dag!

Modul-prosessen

Forespørsel

Kunde sender over sine forespørsel og detaljer om prosjektet til Reblock.

Tilbud

Her avdekkes behovet - nødvendige endringer blir gjort løpende da detaljer rundt prosjektet blir avklart (som areal utnyttelse tomt, søknader kommune, UU-krav, finansiering, etc.)

Ordre

Etter mottatt ordre blir det en prosjekt igangsetting og endelige detaljer spikres fast i kontrakt.

Prosjekt iverksettes

Detaljer og avklaringer mellom Reblock, leverandører, kunde skjer løpende. Dette kan være alt fra tekniske detaljer til endelig utførelse på kjøkkenet.

Avklaringer i parallelle løp

Utarbeidelse av søknader, iverksettelse av underleverandører som fundament, graving, elektro, ventilasjon, brann, beregninger mm.

Produksjon

Produktene settes i produksjon etter prosjekt i gjennomgang. Det blir ukentlig sendt kontrollør til fabrikk for å sjekke opp kvaliteten i produksjonen og dokumentere detaljer.

Transport og montering

Produktene blir etter avtale med kunde på endelig mottagelses dato transporteres og montert prosjektet.

Overtagelse

Reblock tar en endelig runde med kunden og overleverer bygget.

Be om Pristilbud

Be om Pristilbud