loader
REBLOCK® bygger Ahus

REBLOCK® bygger Ahus

Reblock > Moduler > Helse og omsorg > REBLOCK® bygger Ahus

REBLOCK® leverer modulbasert bygningsmasse som løsning på Ahus, når plassbehovet melder seg.

Som vinner av utlyst anbud av Akershus Universitetssykehus (Ahus), er REBLOCK®  stolte av å presentere vår modulbaserte løsning for plassbehovet til sykehuset i Nordbyhagen.

REBLOCK®  leverer en totalentreprise på bygget bestående av 127 arbeidsplasser for administrative støttefunksjoner for sykehuset, inkludert sanitærrom, fellesrom herunder kontorlandskap, bespisning, kopi/ lager/ pause/ garderober og så videre.

I tillegg inngår det i leveransen alt av grunnarbeider, fundamentering, prosjektering, rigg, idriftsettelse, alle til- og påkoblinger knyttet til el, VA osv. slik at modulbygg/brakkerigg kan tas i bruk av oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil forestå all drift og vedlikehold av bygget etter overlevering

Bygget i sin helhet bygges etter TEK-17 standard, og i henhold til NS8402.

Leveransen skjer i samarbeid med vår samarbeidspartner Timbeco, som er vår hovedleverandør av TEK-17 moduler. Med sin lange fartstid som produsent av modulbaserte løsninger, var det et naturlig valg for REBLOCK®  å velge Timbeco som samarbeidspartner i dette prosjektet.

Modulbaserte bygg er et konsept i sterk vekst. Dette er fordi det er tidsbesparende i gjennomføring og oppføring. Ettersom mye av produksjonen av bygget foregår innomhus på vår fabrikk, muliggjør det parallellprosjektering av selve prosjektet. Grunnarbeider kan gjennomføres lokalt on site, mens modulene settes opp i produksjonslokalene. Det betyr at produksjonstiden reduseres til 1/3 av andre tidkrevende byggeprosesser. I tillegg er denne byggemetoden mindre utsatt for elementene under oppføring, slik at vær og vind ikke kan ødelegge stort for oppføringen av bygget.

–  Med dette prosjektet ser vi at både private og offentlige eiendomsaktører ser mer og mer på modulbaserte bygningsmasser som en kostnadseffektiv og god løsning, sier gründer og eier av REBLOCK® , Richard Sandvik.

– Vi opplever en økt etterspørsel for våre løsninger og konsepter, og det er i tråd med en kost-nytte- verdi at mange velger å gå for disse modulbaserte løsningene. Det er raskere prosesser i gjennomføring og oppføring, og avkastning for spesielt private aktører er til og med samme år som investeringen, sier Gründer av REBLOCK® Richard Sandvik videre.

Med en leveranse av 48 modulenheter som skal ferdigstilles ultimo juni 2021, ser REBLOCK®  frem til overlevering av en totalentreprise for et nytt modulbygg til offentlig helseforetak i Norge.

For informasjon, kontakt

Linda Simonsen

Salgs- og markedsdirektør REBLOCK®
Tlf.: 95173618

logo-popup
For å kunne vise riktig pris trenger vi å vite om du vil handle som bedrift eller privatperson
Banner Image

HVEM VI ER

Vi er ikke bare en bedrift. Vi er en sjel. Vi har følelser, meninger, erfaringer, egenskaper og idéer. Vi elsker å skape, og særlig når utgangspunktet har vært «ingenting».

Les hele historien

Kontaktskjema